Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej,

Uprzejmie informujemy, iż w naszej szkole egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15, 16 i 17.04.2019 r. w wersji B.

Czekamy na dzieci w szkole o godz. 8.00 przed salą gimnastyczną (na pierwszym piętrze).

Dyrekcja ZSSiO

SZANOWNI RODZICE!

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wsparcie w tak trudnych dniach strajku nauczycieli. Dziękujemy za zrozumienie, wiemy, że jest to dla Państwa duży wysiłek aby zorganizować opiekę dla Waszych dzieci.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie poinformować Państwa o terminie zakończenia protestu.

Przypominamy o tym, że od 10-17 kwietnia 2019 przeprowadzamy w szkole egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty.

W/w dni zgodnie z organizacją pracy szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Za zrozumienie i wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

z wyrazami szacunku

Dyrekcja ZSSiO


 

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w dniu 08.04.2019 r ( poniedziałek ) nauczyciele zgodnie z zapowiedzią przystąpili do strajku . Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z wyrazami szacunku

STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 03 kwietnia 2019r.  odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół z Pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego. Na tym spotkaniu omówiono działania podejmowane przez WRS, Szkoły, Straż Miejską i Policję dotyczące strajku.

Uruchomiono specjalny link www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie uzyskacie Państwo dodatkowe, najświeższe informacje dotyczące sytuacji w placówkach.

W naszej Szkole, tak jak pisaliśmy, 98% nauczycieli przystępuje do protestu. Wobec powyższego przewidujemy znaczne utrudnienia w pracy Placówki, które mogą spowodować brak realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 

Planujemy przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających z obiadów, które potrzebują wsparcia szkoły w tych dniach. Osoby, które zrezygnują z posiłków proszone są o informację zwrotną u

p. Joanny Dobrzyckiej w terminie do 08.04.2019 do godz. 08.00, nr wew. 38.

W przypadku odwołania strajku szkoła pracuje zgodnie z podaną wcześniej organizacją pracy szkoły, tj. 08,09.04 – lekcje wg planu, 10-17.04.2019 – Dni egzaminacyjne – wolne od zajęć dydaktycznych.

Oddział przedszkolny i świetlica podczas egzaminów pełnić będą funkcję opiekuńczą po uprzedniej deklaracji Rodziców.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez Szkołę informować będę Państwa poprzez Platformę GPE i Stronę Szkoły.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

W załączeniu pismo Pani Prezydent  Miasta Gdańska.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska

List prezydent Dulkiewicz do rodziców


 

Szanowni Państwo,

 W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli od dnia 08.04.2019 uprzejmie informujemy, iż akces przystąpienia do protestu zadeklarowało 98% pedagogów ZSSiO, co może spowodować zakłócenia  pracy szkoły.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony szkoły oraz GPE.

 Z poważaniem,

Dyrekcja ZSSiO


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół      ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Kryteria diagnostyczne anoreksji:

  • Utrata wagi lub brak przybierania na wadze w okresie wzrostu
  • Silny lek przed przybraniem na wadze
  • Zaburzenia wizerunku własnego ciała
  • Brak trzech kolejnych miesiączek

Jednym z kryteriów rozpoznania jest również wynik BMI, który wynosi poniżej 15. Częściej chorują dziewczęta, początek rozpoznania ma miejsce przed 25 rokiem życia. Chorobę zazwyczaj poprzedza okres niewielkiej nadwagi lub umiarkowane stosowanie diety.

Chęć obniżenia masy ciała do nienaturalnie niskich wartości towarzyszą zmiany w zachowaniu, które zwykle na początku są niedostrzegalne dla otoczenia. Osoby te zaczynają często być nadmiernie aktywne, cechuje je obsesja związana z jedzeniem a samemu przyjmowaniu posiłków towarzyszą zwykle rytuały. Nierzadko również dążą do usuwania skutków jedzenia prowokując wymioty i stosując nadmiernie środki przeczyszczające.

Stają się coraz bardziej zamknięte w sobie. Mniej czasu spędzają wychodząc gdzieś z przyjaciółmi. Ich zachowania maja zazwyczaj końcowo sztywny i nie poddający się modulacji charakter. Staja się często jeszcze bardziej ambitne oraz skrupulatne. Ich czynności poznawcze dotyczące wizerunku własnego ciała są zaburzone- wydaja się sobie grube, choć w ich ciele widoczne są żebra i kości. Osoby dotknięte anoreksją odczuwają wiele dolegliwości fizycznych takich jak: spadek tętna, spadek poziomu cukru we krwi, spadek temperatury ciała, bóle brzucha, uczucie przejedzenia, niedobór estrogenów, opóźniony rozwój seksualny oraz psychicznych: euforia, rozdrażnienie, rozdrażnienie, apatia. Chorzy odmawiają leczenia, bo nie widza jego celowości.

Wielu rodziców zastanawia się dlaczego to dotknęło ich dziecko. Przyczyn może być wiele i tak naprawdę zazwyczaj jest to problem bardzo złożony. Bardzo ważną rolę mogą tu pełnić cechy osobowości dziecka – duże ambicje, skłonność do surowej samokontroli, ograniczanie emocji oraz  przyjmowanie postawy bierno- agresywnej podczas konfliktów. Nierzadko tez rodzinę osoby z anoreksją cechują pewne cechy charakterystyczne:

  • Usidlenie – wszyscy są ze sobą silnie związani, ale jednocześnie każdy jest bardzo samotny
  • Nadopiekuńczość – wszyscy się o siebie troszczą
  • Sztywność – wszelka zmiana jest niebezpieczna i niepożądana

Kiedy rodzic może czuć się zaniepokojony, że z jego dzieckiem dzieje się coś złego i powinien zareagować?

  • Gdy dziecko traci na wadze
  • Zauważy, ze dziecko ogranicza, chowa jedzenie, nie chce spożywać wspólnych posiłków
  • Odmawia jedzenia

 

                                                                          Opracowała : Agnieszka Wałęsa