Wolontariat funkcjonujący w ZSSiO przynosi uczniom wiele korzyści wychowawczych, m.in.:

  • Kształtuje w nich postawy świadczące o gotowości do zachowań prospołecznych, bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi
  • Wpływ na głębsze pojmowanie odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań, tolerancji dal innych, zdolności do empatii i rozwijania tzw. wyższych uczuć
  • Zapewnia im poczucie godności i wolności osobistej – jako osób prywatnych i jako członków grupy woluntarystycznej
  • Daje okazje do naturalnego powstania wewnątrzgrupowych norm moralnych, regulujących uznanie przez uczniów tego, co godziwe, i tego co, niegodziwe
  • Stwarza szansę na realizację idei autentycznego partnerstwa w stosunkach uczniów z dorosłymi
  • Czyni ich życie barwniejszym
  • Pozwala na odkrywanie w sobie cech o kapitalnym znaczeniu
  • Daje szansę na zdobycie bezcennych doświadczeń i wielu nowych umiejętności
  • Daje możliwość na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni na długie lata
  • Krystalizuje wiedzę o sobie, konkretyzuje dążenia i plan związane z dalszym życiem

Młody człowiek, który z własnej woli angażuje się w różne formy niesienia pomocy i wsparcia osobom potrzebującym, osiąga same zyski – stale się rozwija, i to we wszystkich sferach : intelektualnej, osobowościowej, emocjonalnej i społecznej.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich Wolontariuszy z naszej szkoły

Agnieszka Wałęsa