UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

26 MAJA ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ MATKI.JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH ŚWIĄT,BO KAŻDY Z NAS ZAWDZIĘCZA BARDZO WIELE SWOIM MAMOM.MAMA TO JEDYNA OSOBA NA ŚWIECIE, KTÓRA KOCHA NAS BEZWARUNKOWO (POTWIERDZAJĄ TO BADANIA NAUKOWE). CZŁOWIEK JEST TAK DŁUGO DZIECKIEM, DOPÓKI MA RODZICÓW.NIECH WYRAZEM NASZEJ MIŁOŚCI DO MAM BĘDZIE FRAGMENT WIERSZA K.I.GAŁCZYŃSKIEGO

Czytaj dalej

DZIEŃ MATKI JEST TO ŚWIĘTO OBCHODZONE JAKO WYRAZ SZACUNKU DLA WSZYSTKICH MATEK.DATA OBCHODÓW DNIA MATKI ZALEŻY OD KRAJU W KTÓRYM JEST ŚWIĘTOWANY.W POLSCE OBCHODZONE JEST 26 MAJA.

Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzenie woli       

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych 22 maja o godz. 15:00 będziecie się Państwo mogli zalogować na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej/Rekrutacja  aby sprawdzić czy dziecko zakwalifikowało się czy niezakwalifikowało do wybranej placówki (Login i hasło został nadany podczas wypełnianiu Wniosku) lub telefonicznie w danym przedszkolu/szkole.

22 MAJA OBCHODZONY JEST DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT. PRAWA ZWIERZĄT OPIERAJĄ SIĘ NA TWIERDZENIU,ŻE ZWIERZĘTA SĄ ISTOTAMI CZUJĄCYMI,ZDOLNYMI DOCENIĆ WARTOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA I Z TEGO WZGLĘDU NALEŻĄ IM SIĘ PRAWA, KTÓRE CHRONIŁYBY ICH AUTONOMIĘ.JAKO ISTOTY ŻYWE I ZDOLNE ODCZUWAĆ CIERPIENIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE TAK, ABY TEGO CIERPIENIA NIE ODCZUWAŁY. PAMIĘTAJMY O TYM KAŻDEGO DNIA I NIE TRAKTUJMY ZWIERZĄT JAK ZABAWKI,ALBO JAK PRZEDMIOTY.I NIE WYRZUCAJMY,KIEDY NAM SIĘ ZNUDZĄ.

Czytaj dalej

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa