Uchwałą Rady Miasta Gdańska XL VI/1289/10 z dnia 11 lutego 2010

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
otrzymuje nazwę

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących

Siedziba nowo powstałej placówki
z dniem 01.09. 2010 roku mieścić się będzie
w Gdańsku na ulicy Subisława 22.

Nowy adres naszej szkoły:

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
80-354 Gdańsk, ul Subisława 22
tel./fax (0048)(058) 557 94 45

Internat  : 58 557-94-55

internat(at)zssio.com.pl

NIP 5842700901

Poczta elektroniczna:

Sekretariat: sekretariat(at)zssio.com.pl

Obiady – informacja dla rodziców – możliwość kontaktu w sprawie odpisów, płatności itd.

joanna.dobrzycka(at)zssio.com.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

pani Eliza Łuczkiewicz

iodo(at)zssio.com.pl

gdzie:

(at) – zamieniamy na “@” (Małpkę)
Ten sposób chroni nasze adresy e-mail’owe przed spamem.