UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

Uchwałą Rady Miasta Gdańska XL VI/1289/10 z dnia 11 lutego 2010

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
otrzymuje nazwę

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących

Siedziba nowo powstałej placówki
z dniem 01.09. 2010 roku mieścić się będzie
w Gdańsku na ulicy Subisława 22.

Nowy adres naszej szkoły:

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
80-354 Gdańsk, ul Subisława 22

internat(at)zssio.com.pl

NIP 5842700901

Poczta elektroniczna:

Sekretariat: sekretariat(at)zssio.com.pl

Obiady – informacja dla rodziców – możliwość kontaktu w sprawie odpisów, płatności itd.

joanna.dobrzycka(at)zssio.com.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

pani Eliza Łuczkiewicz

iodo(at)zssio.com.pl

gdzie:

(at) – zamieniamy na “@” (Małpkę)
Ten sposób chroni nasze adresy e-mail’owe przed spamem.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa