Muzyka terapeutyczna dla wcześniaka: Jak dźwięki wspomagają rozwój noworodka?

Muzyka terapeutyczna dla wcześniaka: Jak dźwięki wspomagają rozwój noworodka?
Autor Artur Kowalski
Artur Kowalski25.03.2024 | 9 min.

Muzyka terapeutyczna dla wcześniaków odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu ich rozwoju. Głos rodziców, znany dziecku jeszcze z okresu płodowego, może stanowić najcenniejszy zasób w budowaniu więzi i wspieraniu procesu zdrowienia. Ta nieinwazyjna i niewymagająca dużych nakładów forma terapii pozytywnie wpływa na parametry życiowe noworodków oraz pomaga rodzicom aktywnie zaangażować się w opiekę nad dzieckiem pomimo ograniczeń szpitalnych.

Znaczenie dźwięków dla wcześniaków w życiu płodowym

Życie płodowe jest niezwykle ważnym okresem w rozwoju dziecka, a dźwięki odgrywają w tym czasie kluczową rolę. Już w 6. tygodniu ciąży uszy płodu zaczynają się kształtować, umożliwiając rejestrowanie pierwszych dźwięków pochodzących z wnętrza matki, takich jak bicie jej serca czy przepływ krwi. Około 19. tygodnia płód zaczyna również odbierać odgłosy ze środowiska zewnętrznego.

Badania pokazują, że dźwięki o niskiej częstotliwości, przypominające mowę, pomagają przygotować dziecko do przyszłego rozwoju języka. Co więcej, płód nie tylko słyszy głos matki, ale również uczy się rozpoznawać jego charakterystyczne cechy, takie jak ton, rytm czy szybkość mówienia. Jest to możliwe dzięki temu, że choć dźwięk jest zniekształcony przez płyn owodniowy, niektóre jego elementy pozostają zachowane.

Reakcje płodu na dźwięki

Już od około 30. tygodnia ciąży dzieci reagują na głos matki, rozróżniając jego cechy i zwiększając aktywność ruchową lub rytm bicia serca w odpowiedzi na słyszane dźwięki. Noworodki urodzone po 37. tygodniu ciąży mają w pełni ukształtowany zmysł słuchu, porównywalny do dorosłych, z wyjątkiem przetwarzania złożonych struktur muzycznych.

Możemy zatem zauważyć, jak ważną rolę dźwięki, a w szczególności głos matki, odgrywają już w życiu płodowym. Stanowią one nie tylko stymulację sensoryczną, ale również budują więź między dzieckiem a rodzicami, przygotowując do przyszłej komunikacji.

Rozwój zmysłu słuchu u noworodków a muzykoterapia

Choć zmysł słuchu jest w pełni ukształtowany już u noworodków urodzonych o czasie, nie wszystkie dzieci mają takie szczęście. Około 15 milionów dzieci rocznie przychodzi na świat przedwcześnie, co może wpływać na rozwój tej ważnej funkcji. Dla nich muzyka terapeutyczna może okazać się niezwykle cenna.

Wcześniaki, zwłaszcza te urodzone przed 28. tygodniem ciąży, mogą nie być gotowe na odbiór dźwięków i obrazów. Mają one często zaburzony próg reakcji na stymulację sensoryczną, co utrudnia ich rozwój. Dlatego tak ważne jest, aby terapia muzyką była prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, znających się na regulacji stanu fizjologicznego niemowląt.

Muzykoterapia jest podejściem zorientowanym na rodzinę, w którym najczęściej aktywnie uczestniczą oboje rodzice, a całym procesem kieruje muzykoterapeuta posiadający odpowiednie umiejętności wokalne i wiedzę z zakresu technik muzykoterapeutycznych.

Odpowiednio przeprowadzona muzykoterapia może nie tylko stymulować rozwój zmysłu słuchu u wcześniaków, ale również przynosić korzyści dla całej rodziny. Dzięki niej rodzice mają szansę na aktywny udział w opiece nad dzieckiem, co minimalizuje ich poczucie bezsilności i niepewności w pełnieniu roli opiekuńczej.

Czytaj więcej: Jak łagodzić lęki? Ćwiczenie według metody Lowena

Muzyka terapeutyczna a parametry życiowe wcześniaków

Liczne badania kliniczne potwierdzają pozytywny wpływ muzykoterapii na parametry psychofizjologiczne wcześniaków. Może ona poprawiać funkcjonowanie układu oddechowego, zwiększając poziom nasycenia tlenem, regulować rytm serca, a także wspierać przyrost masy ciała dziecka.

Jednym z kluczowych aspektów jest wpływ muzyki terapeutycznej na umiejętności żywieniowe wcześniaków. Dzieci te często mają zaburzone ssanie, ponieważ ta ważna funkcja kształtuje się w okresie prenatalnym. Badania wykazały, że podczas sesji muzykoterapeutycznych następuje systematyczne wzmocnienie częstotliwości ssania, co przekłada się na lepszy przyrost spożycia kalorii.

Redukcja bólu i skrócenie czasu hospitalizacji

Korzyści płynące z terapii muzyką nie kończą się jednak na parametrach fizjologicznych. Okazuje się, że muzyka może również obniżać poziom odczuwanego bólu podczas procedur medycznych, a także skracać czas hospitalizacji wcześniaków. Im szybciej dziecko może opuścić szpital, tym wcześniej rodzice mogą w pełni podjąć rolę opiekuńczą.

Warto zauważyć, że choć muzyka terapeutyczna przynosi wiele korzyści, nie polega ona na puszczaniu dzieciom muzyki klasycznej. Kluczową rolę odgrywa tutaj głos rodziców, który stanowi najcenniejszy zasób dla wcześniaków.

 • Poprawa funkcjonowania układu oddechowego
 • Regulacja rytmu serca
 • Zwiększenie przyrostu masy ciała
 • Wzmocnienie umiejętności ssania
 • Redukcja bólu podczas procedur medycznych
 • Skrócenie czasu hospitalizacji

Muzyka terapeutyczna wspomaga rozwój wcześniaków

Zdjęcie Muzyka terapeutyczna dla wcześniaka: Jak dźwięki wspomagają rozwój noworodka?

Nie tylko parametry życiowe wcześniaków mogą ulec poprawie dzięki muzykoterapii. Ta forma terapii wspiera również ich ogólny rozwój, stymulując różne obszary funkcjonowania. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie, które narażone są na liczne czynniki ryzyka.

Obszar rozwoju Korzyści z muzykoterapii
Rozwój sensoryczny Stymulacja zmysłu słuchu, wzroku i dotyku
Rozwój emocjonalny Budowanie więzi z rodzicami, regulacja emocji
Rozwój poznawczy Stymulacja uwagi, pamięci i percepcji
Rozwój ruchowy Wspieranie kontroli ruchowej i koordynacji

Powyższa tabela prezentuje tylko niektóre z obszarów, na które muzyka terapeutyczna może mieć pozytywny wpływ. Należy jednak pamiętać, że efekty terapii są uzależnione od wielu czynników, takich jak stan zdrowia dziecka czy doświadczenie terapeuty.

Rola głosu rodzica w muzykoterapii dla wcześniaków

Choć muzykoterapia dla wcześniaków może obejmować odtwarzanie nagrań audio czy muzykę na żywo, kluczową rolę odgrywa w niej głos rodziców. To właśnie on stanowi niezastąpiony most między dzieckiem a opiekunami, zwłaszcza gdy inny kontakt jest utrudniony lub niemożliwy.

Jak już wspominaliśmy, głos matki jest znany dziecku jeszcze z życia płodowego i kojarzy się z bezpieczeństwem oraz bliskością. Dlatego też podczas terapii muzyką rodzice często śpiewają kołysanki lub piosenki pochodzące z ich własnych tradycji rodzinnych. Nie chodzi tutaj o perfekcyjny wokal, a o stworzenie naturalnego środowiska akustycznego dla dziecka.

Udział rodziców w muzykoterapii nie tylko daje im możliwość nawiązania kontaktu z wcześniakiem, ale również pomaga w budowaniu pewności siebie w roli opiekuńczej. Dzięki głosowi mogą poczuć się potrzebni i zaangażowani w proces zdrowienia dziecka, co minimalizuje ich poczucie bezsilności.

Metody muzykoterapeutyczne z udziałem rodziców

Istnieje wiele metod muzykoterapii, które angażują rodziców do aktywnego udziału. Jedną z nich jest tzw. songwriting, polegająca na wspólnym komponowaniu piosenek. Rodzice tworzą słowa, a terapeuta dobiera do nich odpowiednią muzykę. Inną metodą jest wykorzystywanie znanych z domu melodii lub tworzenie nowych linii melodycznych na bazie preferencji rodziny.

Niezależnie od wybranej metody, najważniejsze jest, aby muzyka terapeutyczna była dostosowana do potrzeb całej rodziny i stanowiła źródło relaksu oraz radości. Tylko wtedy będzie mogła w pełni wspierać proces zdrowienia wcześniaka.

Muzykoterapia jako forma wsparcia dla rodziców wcześniaków

Przedwczesny poród jest wydarzeniem traumatycznym nie tylko dla dziecka, ale również dla jego rodziców. Separacja od noworodka oraz brak możliwości pełnienia naturalnej funkcji opiekuńczej może prowadzić do negatywnych konsekwencji psychicznych, takich jak niepokój, poczucie bezsilności czy zaburzenia w budowaniu więzi z dzieckiem.

Muzykoterapia okazuje się skuteczną formą wsparcia dla rodziców wcześniaków, pomagając im radzić sobie z trudnymi emocjami. Badania wykazują, że udział w sesjach terapeutycznych wydłuża czas odwiedzin rodziców w szpitalu, zmniejsza ich niepokój i poprawia ogólne samopoczucie.

 • Zmniejszenie niepokoju i stresu
 • Poprawa samopoczucia
 • Budowanie pewności siebie w roli rodzicielskiej
 • Wzmocnienie więzi z dzieckiem
 • Możliwość aktywnego udziału w opiece

Ponadto, muzykoterapia zachęca rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem pomimo szpitalnych ograniczeń. Nawet śpiewanie kołysanki przez szybkę inkubatora pozwala im poczuć się potrzebnym i zaangażowanym w proces zdrowienia dziecka.

Warto podkreślić, że muzyka terapeutyczna jest nie tylko skuteczną formą wsparcia dla rodziców wcześniaków, ale także nieinwazyjną i niewymagającą dużych nakładów finansowych. Szkoda zatem, że wciąż jest ona niedoceniana i niestosowana na szeroką skalę w polskich szpitalach.

Podsumowanie

Muzyka terapeutyczna dla wcześniaków odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu ich rozwoju i wspieraniu procesu zdrowienia. Dźwięki dla niemowląt, a zwłaszcza głos rodziców, znany dziecku już z życia płodowego, stanowią bezcenny zasób w budowaniu więzi i regulacji emocji. Terapia muzyką przynosi liczne korzyści, od poprawy parametrów życiowych, przez stymulację rozwoju sensorycznego, poznawczego i ruchowego, aż po skrócenie czasu hospitalizacji.

Nie można zapominać, że muzyka wspomagająca rozwój wcześniaków to również nieoceniona forma wsparcia dla rodziców. Muzyka dla niemowląt pozwala im aktywnie uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, budować pewność siebie w roli opiekuńczej i minimalizować poczucie bezradności. Rozwój noworodków zależy bowiem nie tylko od właściwej stymulacji, ale także od stworzenia poczucia bezpieczeństwa i bliskości z rodzicami.

Najczęstsze pytania

Nie, dzieci urodzone przed 28. tygodniem ciąży często nie są gotowe na odbiór dźwięków i obrazów, dlatego nie kwalifikują się do tej formy terapii. O możliwości udziału zawsze decyduje zespół medyczny oceniający stan zdrowia dziecka.

Głos rodziców, znany dziecku jeszcze z życia płodowego, jest niezastąpionym narzędziem w budowaniu więzi i wspieraniu rozwoju wcześniaka. To właśnie on stanowi najcenniejszy zasób w muzykoterapii, dając rodzicom możliwość aktywnego udziału w opiece.

Nie, nie jest to wymagane. Dla dziecka ważny jest sam fakt słyszenia głosu rodziców, a nie perfekcyjny wokal. Terapeuta dostosowuje metody do preferencji i możliwości rodziny, aby maksymalnie wspierać proces terapeutyczny.

Sesje muzykoterapeutyczne dla wcześniaków trwają zazwyczaj około 30 minut i są powtarzane 2-3 razy w tygodniu. Systematyczność i częstotliwość odgrywają kluczową rolę w efektywności terapii.

Muzykoterapia pozwala rodzicom zminimalizować niepokój i poczucie bezsilności, poprawia ich samopoczucie oraz wzmacnia pewność siebie w roli opiekuńczej. Jest także doskonałym sposobem na zbudowanie więzi z dzieckiem pomimo ograniczeń szpitalnych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Rok osobisty 4 - Dowiedz się więcej o 4 roku numerologicznym i jak go wykorzystać
 2. HTTPS i SEO - Czy to jest konieczne?
 3. Najlepsze podłoże pod basen w ogrodzie - porady na co pod basen stelażowy
 4. Odkryj znaczenie Całowania w Czoło - Sekretne Sygnały Miłości i Szacunku
 5. Każda strata to nowy początek: dzieciństwo, młodość, uroda, praca - zmiany, które na nowo nas definiują.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Artur Kowalski
Artur Kowalski

Jako psycholog i coach piszę o związkach, randkowaniu i seksualności. Moje artykuły w przystępny sposób tłumaczą zawiłości relacji damsko-męskich, aby łatwiej było nawiązywać głębokie więzi i budować trwałe związki. Poruszam też tematykę rozwoju osobistego - jak rozwijać swoje pasje, talenty i osiągać cele.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły