Jak być lepiej zrozumianym w komunikacji - felieton Sławomira Murawca

Jak być lepiej zrozumianym w komunikacji - felieton Sławomira Murawca
Autor Artur Kowalski
Artur Kowalski11.03.2024 | 9 min.

Jak być lepiej zrozumianym w komunikacji? To wyzwanie, z którym często się zmagamy w relacjach międzyludzkich. Każdy z nas nosi w sobie ślady przeszłych doświadczeń i emocji, które wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. Jednak, aby nawiązać głębszą więź z bliskimi, musimy otworzyć się na ich perspektywę i podjąć wysiłek zrozumienia znaczenia ich "śladów na śniegu". W tym felietonie Sławomir Murawiec, psychiatra i psychoterapeuta, dzieli się cennymi spostrzeżeniami, jak możemy rozkurczyć nasze umysły i lepiej komunikować się z innymi.

Unikaj fantazjowania i nabudowywania oczekiwań

W życiu często popadamy w pułapkę fantazjowania i tworzenia wyidealizowanych wyobrażeń o ludziach w naszym otoczeniu. Tymczasem, jak trafnie ujął to Jon Frederickson, "nawet gdybyśmy nie wiem jak sobie tego życzyli, nasi bliscy się nie skurczą, żeby być dla nas w pełni zrozumiałymi, ani nie urosną, aby dopasować się do naszych fantazji." Ta tendencja do nabudowywania oczekiwań i narzucania własnej wizji na innych może stać na przeszkodzie w skutecznej komunikacji i wzajemnym zrozumieniu.

Zamiast tworzyć własne scenariusze i wymogi względem drugiej osoby, powinniśmy otworzyć się na akceptację rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Każdy z nas niesie ze sobą własną historię, doświadczenia i ślady emocjonalne zapisane na "śniegu" naszego życia. Jeśli chcemy lepiej zrozumieć kogoś, musimy przestać fantazjować i uzbroić się w cierpliwość oraz chęć poznania tej osoby taką, jaka jest naprawdę.

Fantazje a rzeczywistość

Frederickson podkreśla, że "fantazje dążą do wyeliminowania rzeczywistości". Oznacza to, że kiedy popadamy w wyobrażenia na temat kogoś, tracimy kontakt z tym, kim ta osoba faktycznie jest. Zamiast przyjąć ją taką, jaka jest, tworzymy wizję opartą na własnych oczekiwaniach i pragnieniach. Tymczasem rzeczywistość jest wszystkim, co istnieje, a nasze fantazje nie mają mocy, aby ją zmienić.

Dlatego tak ważne jest, abyśmy nauczyli się akceptować ludzi takimi, jakimi są, ze wszystkimi ich unikalnymi cechami, doświadczeniami i potrzebami. Tylko wtedy będziemy w stanie nawiązać prawdziwą więź i zrozumieć drugą osobę na głębszym poziomie.

Otwórz się na odmienną perspektywę drugiej osoby

W naszych bliskich relacjach często doświadczamy zjawiska określanego jako "przeniesienie". Polega ono na tym, że nieświadomie przenosimy emocje i wzorce zachowań z przeszłych relacji na teraźniejszość. W efekcie możemy mylić obraz drugiej osoby z naszymi oczekiwaniami i doświadczeniami z przeszłości. To utrudnia dostrzeżenie prawdziwej perspektywy bliskiej nam osoby i zrozumienie jej unikalności.

Aby lepiej się komunikować, musimy nauczyć się otwierać na odmienną perspektywę drugiej strony. Oznacza to gotowość do wysłuchania jej punktu widzenia, bez narzucania własnych wyobrażeń i uprzedzeń. Każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe, które kształtują naszą osobowość i sposób postrzegania świata. Dopiero kiedy zrozumiemy i zaakceptujemy tę różnorodność, będziemy w stanie nawiązać głębszą więź z bliskimi.

Osoby, które znamy, nie skurczą się, aby być dla nas w pełni zrozumiałymi. Za to my możemy się czasami rozkurczyć umysłowo, żeby poszerzyć zakres rozumienia tych, na których rozumieniu nam zależy.

Słowa te, wypowiedziane przez Sławomira Murawca, dobitnie podkreślają, że to na nas spoczywa obowiązek otwarcia się na odmienną perspektywę bliskich nam osób. Jedynie w ten sposób możemy rozwinąć prawdziwe zrozumienie i nawiązać głębszą relację.

Czytaj więcej: Jak związek z matką wpływa na dorosłe życie mężczyzny

Zdekonstruuj własne wyobrażenia na czym się opierasz

W procesie lepszego zrozumienia drugiej osoby, niezbędne jest zdekonstruowanie naszych własnych założeń i wyobrażeń, na których się opieramy. Jak podkreśla psychoanalityk Joseph Simo, często wchodzimy w relacje z "wyobrażonymi" wersjami naszych bliskich – konstruktami stworzonymi na bazie przeszłych doświadczeń, połączonych informacji i własnych fantazji.

Zdekonstruowanie tych "osób wyobrażonych" jest kluczowe, abyśmy mogli zobaczyć drugą osobę taką, jaka jest naprawdę. Proces ten wymaga od nas uwolnienia się od nawyków, przekonań i automatyzmów w reagowaniu, które zacierają prawdziwy obraz naszych bliskich. Dopiero wtedy będziemy w stanie dostrzec ich autentyczną naturę i ślady na "śniegu" ich życia.

Simo porównuje ten proces do działań doktora Frankensteina, który zszywał różne fragmenty, aby stworzyć nową istotę. Podobnie, my często tworzymy obrazy naszych bliskich, łącząc strzępy informacji i wyobrażeń. Dekonstrukcja tych twórczych wymysłów jest niezbędna, abyśmy mogli zobaczyć drugą osobę taką, jaka jest w rzeczywistości.

Zmiana perspektywy

Zmiana perspektywy i otwarcie się na prawdziwy obraz drugiej osoby wymaga od nas wysiłku i gotowości do przeuczenia się. Jak podkreśla Sławomir Murawiec, "na warsztaty i wykłady do Polski przyjeżdża czasami Jon Frederickson, a jego książka 'Kłamstwa, którymi żyjemy' jest dostępna po polsku". Lektura ta może być cenną inspiracją do zmiany sposobu myślenia i odejścia od fantazjowania na temat naszych bliskich.

Odkrycie prawdziwego oblicza drugiej osoby może być wyzwaniem, ale jednocześnie daje szansę na nawiązanie głębszej więzi opartej na zrozumieniu i akceptacji. Wymaga to jednak odwagi, aby odrzucić nasze wyobrażenia i otworzyć się na rzeczywistość taką, jaka jest.

Zaakceptuj, że ludzie mają odmienne potrzeby i doświadczenia

Zdjęcie Jak być lepiej zrozumianym w komunikacji - felieton Sławomira Murawca

Jedną z kluczowych przeszkód w skutecznej komunikacji jest brak akceptacji dla różnorodności potrzeb i doświadczeń innych ludzi. Często zakładamy, że wszyscy powinni myśleć i czuć tak samo jak my, co prowadzi do nieporozumień i braku zrozumienia.

Tymczasem każdy z nas jest unikatową jednostką, kształtowaną przez wyjątkowe przeżycia i ślady emocjonalne zapisane na "śniegu" naszego życia. Jak podkreśla Sławomir Murawiec, "ślady sikor, srok, sójki… Pomyślałem, że i ludzi można opisać w ten sposób. Jesteśmy naznaczeni różnymi śladami przeszłych emocji, myśli i wydarzeń."

  • Akceptacja różnorodności oznacza gotowość do zrozumienia i uszanowania odmiennych potrzeb, poglądów i zachowań naszych bliskich.
  • Zamiast narzucać własne oczekiwania, powinniśmy starać się poznać i docenić unikatowość każdej osoby.
  • Jedynie w ten sposób możemy stworzyć przestrzeń dla prawdziwego zrozumienia i głębokiej więzi.

Pamiętajmy, że różnorodność jest bogactwem, a nie przeszkodą. Dopiero gdy zaakceptujemy odmienne doświadczenia i potrzeby innych, będziemy mogli nawiązać prawdziwy dialog i wzajemne zrozumienie.

Brak akceptacji Akceptacja różnorodności
Narzucanie własnych oczekiwań Szacunek dla odmiennych potrzeb
Brak zrozumienia Otwartość na poznanie drugiej osoby
Konflikty i nieporozumienia Głębsza więź i dialog

Komunikuj się, starając się poznać, a nie zakładać

W relacjach z bliskimi często popełniamy ten sam błąd – zakładamy, że już wszystko o nich wiemy. Zamiast próbować ich lepiej poznać, opieramy się na własnych założeniach i wyobrażeniach. To jednak prowadzi do nieporozumień i braku zrozumienia.

Skuteczna komunikacja wymaga od nas ciągłej ciekawości i chęci poznawania drugiej osoby. Jak podkreśla Sławomir Murawiec, "poznawanie drugiej osoby wcale nie opiera się na tym, aby nabyć więcej informacji, ale na tym, by na początek pozbyć się wszystkich wyobrażonych informacji, którymi rzekomo dysponujemy."

Zamiast zakładać, że znamy kogoś na wylot, powinniśmy starać się zadawać pytania i wsłuchiwać w odpowiedzi z otwartością umysłu. Tylko w ten sposób będziemy mogli odkryć prawdziwe oblicze naszych bliskich i zrozumieć znaczenie ich "śladów na śniegu".

Warto również pamiętać, że ludzie się zmieniają i ewoluują. Dlatego nawet jeśli sądzimy, że dobrze znamy kogoś, powinniśmy być gotowi na nowe perspektywy i spojrzenia. Tylko wtedy nasza komunikacja będzie autentyczna i oparta na prawdziwym zrozumieniu.

Poświęć czas, by zrozumieć znaczenie innej osoby

W dzisiejszym pędzącym świecie często brakuje nam czasu na prawdziwą komunikację i zrozumienie drugiej osoby. Jesteśmy zbyt zajęci, by poświęcić uwagę na poznanie czyichś doświadczeń i emocji – tych "śladów na śniegu", które składają się na ich unikatowność.

Tymczasem, jak podkreśla Sławomir Murawiec, "czasami zamiast trzymać się opisu wynikającego z wyobrażeń na swój temat i na temat drugiej osoby, warto patrzeć świeżym okiem na ślady zapisane na śniegu. Może się okazać, że tam już ktoś czeka. A może nawet rozumie?"

Aby lepiej się komunikować i zrozumieć drugą osobę, musimy być gotowi poświęcić na to czas. Wymaga to cierpliwości, uwagi i gotowości do wsłuchania się w opowieści i doświadczenia naszych bliskich. Tylko wtedy będziemy w stanie dostrzec ich prawdziwe oblicze i zrozumieć znaczenie, jakie niosą ze sobą ich "ślady na śniegu".

W tym pędzie codziennego życia warto zatrzymać się na chwilę i poświęcić czas na prawdziwą komunikację. Być może odkryjemy wówczas, że ktoś, kogo sądziliśmy, że dobrze znamy, czeka na nas z całkiem nową perspektywą i zrozumieniem.

Korzyści zrozumienia

Poświęcenie czasu i wysiłku na zrozumienie drugiej osoby przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala nam nawiązać głębszą i bardziej satysfakcjonującą więź z naszymi bliskimi. Kiedy czujemy, że jesteśmy naprawdę zrozumiani, łatwiej nam otworzyć się i zaufać drugiej osobie.

Ponadto, lepsze zrozumienie drugiej strony może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i nieporozumień. Zamiast eskalować spory, będziemy w stanie spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw i znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia.

W końcu, zrozumienie innych pomaga nam samym stać się lepszymi słuchaczami i empatycznymi rozmówcami. Rozwija naszą wrażliwość i otwartość na odmienne punkty widzenia, co z kolei może poprawić jakość naszych relacji zarówno osobistych, jak i zawodowych.

Poświęcając czas na zrozumienie drugiej osoby, inwestujemy w budowanie silniejszych więzi, lepszej komunikacji i bardziej harmonijnego współistnienia z naszymi bliskimi.

Podsumowanie

Skuteczna komunikacja i zeby ktos mnie zrozumial to podstawa zdrowych relacji. W felietonie psychiatry i psychoterapeuty Sławomira Murawca znaleźć można cenne wskazówki, jak się dobrze komunikować. Kluczem jest uwolnienie się od fantazji i wyobrażeń na temat drugiej osoby, otwarcie na jej perspektywę oraz akceptacja odmiennych potrzeb i doświadczeń.

Prawdziwe zrozumienie wymaga również dekonstrukcji własnych założeń, zakładania postawy ciekawości i gotowości na poznanie drugiej osoby takiej, jaka jest. Choć proces ten zabiera czas i wysiłek, nagroda w postaci głębszej więzi i skutecznej komunikacji jest tego warta. Stosując rady zawarte w tym felietonie, możemy doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w języku polskim i lepiej rozumieć naszych bliskich.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Rok osobisty 4 - Dowiedz się więcej o 4 roku numerologicznym i jak go wykorzystać
  2. Najlepsze podłoże pod basen w ogrodzie - porady na co pod basen stelażowy
  3. Odkryj znaczenie Całowania w Czoło - Sekretne Sygnały Miłości i Szacunku
  4. Każda strata to nowy początek: dzieciństwo, młodość, uroda, praca - zmiany, które na nowo nas definiują.
  5. Jak związek z matką wpływa na dorosłe życie mężczyzny
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Artur Kowalski
Artur Kowalski

Jako psycholog i coach piszę o związkach, randkowaniu i seksualności. Moje artykuły w przystępny sposób tłumaczą zawiłości relacji damsko-męskich, aby łatwiej było nawiązywać głębokie więzi i budować trwałe związki. Poruszam też tematykę rozwoju osobistego - jak rozwijać swoje pasje, talenty i osiągać cele.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły