WNIOSEK O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Absolwenci, którzy w latach ( 2016 – 2020 ) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

  1. Nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
  2. Nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej ( języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym) mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do ,,brakujących” egzaminów.

Absolwenci, składają do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości ( załącznik 31) do 31 maja 2021 r.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa