UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

W sobotę 12 października o godzinie 11.00 w „Sztuce Wyboru” przy ulicy Słowackiego 19 w Gdańsku odbędzie się spotkanie z p. Mariuszem Wilkiem, psychoterapeutą, pedagogiem na co dzień pracującym z osobami doświadczającymi przemocy w jej różnych formach.

Do udziału w sobotnim spotkaniu z psychoterapeutą zapraszam szczególnie rodziny, w których agresywne zachowania zdarzają się. Spotkanie daje możliwość uzyskania specjalistycznego wsparcia – porady (poradzenia sobie z emocjami i zachowaniami niszczącymi życie rodzinne). Podczas wykładu będzie można usłyszeć o procedurze „Niebieskiej Karty”, o jej skutkach dla osoby stosującej przemoc oraz o wsparciu dla ofiar agresji, najczęściej kobiet i dzieci.

Alicja Kokorzycka, pedagog szkolny.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa