Przypominam o apelach w dniu 13.10.2017

Podaję Harmonogram:

8:00 – 9:00 Klasy IV SP – VII SP
9:00 – 11:00 Klasy 0 – III SP
12:00 – … Klasy I – III LO + II, III Gim.

Przypominam o stroju galowym, wystroju sal i nagłośnieniu.

Klasy po apelu bądź przed apelem idą na zajęcia edukacyjne.

W związku z wyjazdem i uroczystością KEN pracujemy w dniu 13.10.2017 do 14:35

Proszę wychowawców o przekazanie informacji rodzicom!!!

Zapraszamy na dzień nauczyciela osoby, które zadeklarowały chęć wspólnej zabawy do Grabówka