Adres szkoły

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących

80-354 Gdańsk, ul Subisława 22

woj. pomorskie

tel./fax (0048)(058) 557 94 45

NIP 5830011969

REGON 221024950

Poczta elektroniczna: 
E-mail: sekretariat@zssio.com.pl

W skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Janusza Kusocińskiego

Gimnazjum nr 15 z klasami sportowymi

XII Liceum Ogólnokształcące z klasami sportowymi

 

Dyrektor szkoły

Irena Adamowska

Wicedyrektorzy

Maria Przybyszewska

Leszek Walczak

Tomasz Dancewicz

Struktura własnościowa i majątek

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.