UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

  • Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.
  • Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

Regulamin Rekrutacji

Adres szkoły

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących

80-354 Gdańsk, ul Subisława 22

woj. pomorskie

tel./fax (0048)(058) 557 94 45

NIP 5830011969

REGON 221024950

Poczta elektroniczna: 
E-mail: sekretariat@zssio.com.pl

W skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Janusza Kusocińskiego

Gimnazjum nr 15 z klasami sportowymi

XII Liceum Ogólnokształcące z klasami sportowymi

Gimnazjum nr 22 Szkoła Mistrzostwa Sportowego

XI  Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego​

 

Dyrektor szkoły

Irena Adamowska

Wicedyrektorzy

Ewa Leyk-Latowska

Maria Kasprowiak

Leszek Walczak

Tomasz Dancewicz

Struktura własnościowa i majątek

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.