Rozpoczęła się realizacja projektu Erasmus+ „From Diversity to Employability” („Od różnorodności do zatrudnienia – nowe techniki uczenia się i integracji”).

Nauczyciele ZSSiO p. Jolanta Styp-Rekowska – koordynator projektu oraz p. Beata Szajda – nauczyciel geografii, wzięły udział w pierwszym spotkaniu nauczycieli w szkole „Theresianische Akademie” w Wiedniu.

Celem spotkania było zapoznanie się z międzynarodowym programem wymiany i integracji oraz innowacyjnymi sposobami nauczania realizowanymi w wiedeńskiej szkole np. projekt praktycznej nauki biologii pod tytułem „Żywa biologia” czy prezentacje biznesowe. Nie obyło się również bez zwiedzania szkoły i uroczystego spotkania z dyrekcją placówki. Teraz zdobyte doświadczenie i wiedzę będziemy wykorzystywać w naszej szkole, a wybrane techniki nauczania wprowadzać na zajęciach z naszymi uczniami. 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE W ZAKŁADCE ERASMUS+

Koordynator projektu: Jolanta Styp-Rekowska