Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

P O D Z I Ę K O W A N I A.

 

„Konkurują ludzie mali. Współpracują duzi. Pomagają wielcy”

(autor nieznany)

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom z grona pedagogicznego i uczniom, którzy zaangażowali się podczas „Gdańskiego Dnia Profilaktyki”.  Dzięki pracy nas wszystkich udało się uzyskać II miejsce w konkursie zat.: „Gdański Dzień Profilaktyki”, zorganizowanym przez władze naszego Miasta Gdańska. W dniu 20.11.2019 r. było mi bardzo miło usłyszeć wiadomość, że drugie miejsce jest bardzo wysokim wyróżnieniem ze względu na ogromną liczbę szkół podstawowych, które stanęły do konkursu.                                                              

Szczególne podziękowania kieruję wobec następujących osób:  – p. wicedyrektora ds. sportu – dr Tomasza Dancewicza za zorganizowanie i poprowadzenie spotkania dla najmłodszych z p. Cyprianem Mrzygłodem – wybitnym lekkoatletą i absolwentem naszej szkoły. Dzieci zapamiętały na pewno ze spotkania, że poprzez pracę można osiągnąć szczyt swoich możliwości w sporcie i że zawsze trzeba trenować nawet kiedy przez dłuższy czas nie mamy od razu osiągnięć.

Dziękuję również Dzieciom z klasy 2a /wychowawczyni p. Anna Grzyb/, które przygotowały występ taneczno – – wokalny „Witaminki” i zaprezentowały się  w ciekawych strojach.

p. Annie Grzyb – nauczycielce nauczania zintegrowanego, która dzień po dniu wykonywała zdjęcia i czyniła notatki ze spotkań z uczniami, aby włączyć  je do dokumentacji konkursowej;

p. Ewie Jurze – Ilis i p. Iwonie Puchalskiej – za nowatorskie podejście do tematu budowania klimatu życzliwości w klasach nauczania zintegrowanego;

– całej kadrze nauczania zintegrowanego – paniom, które poprowadziły zajęcia na wskazane przeze mnie tematy i przygotowały prace konkursowe nt. optymizmu, marzeń, zdrowia i kreatywności: p. Aleksandrze Macholi – za grę na gitarze i śpiewanie z dziećmi piosenek nt. przyjaźni; p. Ani Wdziękońskiej – Radziewicz za lekcje o optymizmie i p. Karolinie Golińskiej – za praktyczną naukę zachowania zdrowia fizycznego.

– p. Dorocie Stence i p. Barbarze Nowak – za poprowadzenie i nagranie wywiadów  z dziećmi nt. zdrowego stylu życia;

Dziękuję również p. Dorocie Piotrowskiej – nauczycielce informatyki, która zorganizowała i poprowadziła konkurs Prokomiks „Uzależnienia są groźne” w klasach starszych. Powstało wiele bardzo ciekawych prac pod względem treści. Widać było, że dzieci poważnie podeszły do tematu. Jury nagrodziło wszystkie dzieci słodkimi nagrodami, doceniając pracowitość każdego dziecka.

Podziękowania kieruję również do p. Ewy Świstun – opiekuna SU, która razem ze mną przygotowała konkurs profilaktyczny dla uczniów kl. VI – VIII i sprawdziła ok. 150 prac.

Dziękuję również trenerowi – p. Jakubowi Frydrychowi, który przekazał swoim wychowankom – uczniom klasy pierwszej „c” liceum, że trzeba otaczać ciepłem, opieką najmłodsze dzieci w naszej szkole /oddział przedszkolny/. Mecz piłki nożnej maluszki kontra licealiści zawsze wzrusza, ale i uczy empatii. Dziękuję Uczniom klasy 1CL1.

Serdecznie dziękuję p. Marcie Mierzejewskiej – psychologowi szkolnemu za przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. szkodliwości używek i za wspólne pisanie ostatnich stron dokumentacji konkursowej.

Dziękuję nauczycielom kl. IV – VIII za poprowadzenie ciekawych zajęć w klasach, a Uczniom klasy 6d /wychowawczyni p. Anita Sztyber/ za przygotowanie plakatów plastycznych. Bardzo ciekawą lekcję zat.: „Pętla Uzależnienia” przeprowadziła i przygotowała w formie dokumentacji konkursowej p. Anita Sztyber. Anita, bardzo Ci dziękuję!

Osobiście pragnę także podziękować trenerom: Agnieszce Kasprowicz, Izie Olejniczak, Beacie Kamińskiej i Agacie Lewandowskiej za to,  że jesteście takie jakie jesteście – z dystansem do siebie i humorem. Myślę, że „SZTAFETA PŁYWACKA NA WESOŁO” podbiła serce jury, które dostrzegło coś więcej – co jest nieuchwytne, co się czuje,  a co przyciąga do Was tłumy dzieci i czyni świat lepszym na co dzień.

Alicja Kokorzycka.