Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej,

Uprzejmie informujemy, iż w naszej szkole egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15, 16 i 17.04.2019 r. w wersji B.

Czekamy na dzieci w szkole o godz. 8.00 przed salą gimnastyczną (na pierwszym piętrze).

Dyrekcja ZSSiO

SZANOWNI RODZICE!

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wsparcie w tak trudnych dniach strajku nauczycieli. Dziękujemy za zrozumienie, wiemy, że jest to dla Państwa duży wysiłek aby zorganizować opiekę dla Waszych dzieci.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie poinformować Państwa o terminie zakończenia protestu.

Przypominamy o tym, że od 10-17 kwietnia 2019 przeprowadzamy w szkole egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty.

W/w dni zgodnie z organizacją pracy szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Za zrozumienie i wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

z wyrazami szacunku

Dyrekcja ZSSiO


 

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w dniu 08.04.2019 r ( poniedziałek ) nauczyciele zgodnie z zapowiedzią przystąpili do strajku . Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z wyrazami szacunku

STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 03 kwietnia 2019r.  odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół z Pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego. Na tym spotkaniu omówiono działania podejmowane przez WRS, Szkoły, Straż Miejską i Policję dotyczące strajku.

Uruchomiono specjalny link www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie uzyskacie Państwo dodatkowe, najświeższe informacje dotyczące sytuacji w placówkach.

W naszej Szkole, tak jak pisaliśmy, 98% nauczycieli przystępuje do protestu. Wobec powyższego przewidujemy znaczne utrudnienia w pracy Placówki, które mogą spowodować brak realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 

Planujemy przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających z obiadów, które potrzebują wsparcia szkoły w tych dniach. Osoby, które zrezygnują z posiłków proszone są o informację zwrotną u

p. Joanny Dobrzyckiej w terminie do 08.04.2019 do godz. 08.00, nr wew. 38.

W przypadku odwołania strajku szkoła pracuje zgodnie z podaną wcześniej organizacją pracy szkoły, tj. 08,09.04 – lekcje wg planu, 10-17.04.2019 – Dni egzaminacyjne – wolne od zajęć dydaktycznych.

Oddział przedszkolny i świetlica podczas egzaminów pełnić będą funkcję opiekuńczą po uprzedniej deklaracji Rodziców.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez Szkołę informować będę Państwa poprzez Platformę GPE i Stronę Szkoły.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

W załączeniu pismo Pani Prezydent  Miasta Gdańska.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska

List prezydent Dulkiewicz do rodziców


 

Szanowni Państwo,

 W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli od dnia 08.04.2019 uprzejmie informujemy, iż akces przystąpienia do protestu zadeklarowało 98% pedagogów ZSSiO, co może spowodować zakłócenia  pracy szkoły.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony szkoły oraz GPE.

 Z poważaniem,

Dyrekcja ZSSiO


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół      ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Zdarza się, że dostrzegając różne niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka, składamy to na karp trudnego okresu dorastania, czasowej niedyspozycji, trudności charakteru oddziedziczonego po bliższych lub dalszych krewnych. Znajdując coraz to nowe wytłumaczenia dla danego stanu rzeczy, uspokajamy się i czekamy na rozwój wypadków.

Kiedy już coraz wyraźniej widzimy, ze coś się dzieje nie tak, bywa, ze powodowani lekiem i poczuciem winy tracimy głowę i gubimy się w tym, co możemy zrobić. Być może zatem lepiej o tym nie rozmawiać, żeby nie wywoływać przysłowiowego wilka z lasu? – niekiedy myślimy. Nic bardziej mylnego! To właśnie otwarta i szczera rozmowa jest kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się z naszym dzieckiem.

Jak rozmawiać z nastoletnim dzieckiem, o tym co nas niepokoi?

To, co nie pomaga w rozmowie z nastolatkiem:

 • Wygłaszanie kazań i robienie wykładów
 • Używanie szantażu
 • Groźby
 • Narzucanie gotowych rozwiązań

Pomaga natomiast:

 • Mówienie, o tym co się czuje w związku z niepokojącymi zachowaniami nastolatka
 • Stawianie granic i konsekwentne ich egzekwowanie
 • Uprzedzanie o tym, jakie zostaną podjęte kroki w przypadku pojawienia się trudności w utrzymaniu kontroli nad swoim zachowaniem
 • Podejmowanie interwencji

Rodzicu, zanim przeprowadzisz rozmowę z dzieckiem, przygotuj się do tego!

Wskazówki dla Rodzica:

 1. Przed rozmowa z dzieckiem spróbuj wczuć się w jego sytuację i postaraj się zrozumieć to, co się z nim dzieje i jaką w jego życiu funkcje pełnią zachowania ryzykowne
 2. Ważne, abyś pamiętał, że sięganie po zachowania ryzykowne może się wiązać z realizacją różnych potrzeb psychologicznych
 3. Rozmawiaj w sytuacji, w której ty i dziecko będziecie mogli czuć się komfortowo
 4. Zacznij od opisania spostrzeganej przez Ciebie sytuacji
 5. Zaznaczaj dziecku, ze jesteś gotowy do rozmawiania o nim i jego sprawach, nawet jeżeli ono w danym momencie nie chce
 6. Mów o swoich odczuciach, które wywołują niepokojące zachowania dziecka
 7. Powiedz o swoich oczekiwaniach
 8. Wspólnie ustalcie zasady współpracy
 9. Uprzedź kiedy, jakie i w jakich warunkach podejmiesz interwencję
 10. Wyjaśnij dziecku, jakie ryzyko i konsekwencje wiążą się z zachowaniami ryzykownymi
 11. W trakcie rozmowy szukaj z dzieckiem przyczyn jego zachowania oraz alternatywnych sposobów radzenia sobie.

 

Opracowanie : Agnieszka Wałęsa