Biblioteka SP ogłasza

KONKURS BIBLIOTECZNY

Moja KSIĄŻKA”

Tworzymy swoją własną czyli autorską bajkę, opowiadanie, komiks – jeśli chcecie …to możecie …dopisać swój rozdział do znanego już tytułu lub zmienić jego zakończenie…

pomysłów jest wiele !!!

Pamiętajcie :

Praca musi mieć TYTUŁ

Prace powinny być podpisane – imię, nazwisko, klasa

Forma książki – dowolna – jednak najważniejsze kryterium oceny dla klas 4-6 to wartość literacka a nie plastyczna

TERMIN dostarczenia do Biblioteki SP – do 31 marca

KONKURS OBEJMUJE II KATEGORIE WIEKOWE

Klasy 0-3 SP

„Książka obrazkowa”

W tej kategorii młodsze dzieci mogą swoją książeczkę narysować.

Kto czuje się na siłach może opisać rysunki.

Klasy 4-6 SP

Książka literacka”

W tej kategorii to zadanie wyłącznie pisarskie.

Już teraz również ZAPRASZAMY

na kwietniowy WERNISAŻ WYSTAWY pokonkursowej

i wybór NAGRODY PUBLICZNOŚCI