Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku z nauczycielem historii – Mariolą Treder na podsumowaniu XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego im.Franciszka Mamuszki ( 14.12.2017 r., Miniteka Sopocka ).

Gratulujemy laureatom : Amelii z 6b ( SP nr 75 ), Weronice z 2b ( Gim. nr 15), Miłoszowi z 3c ( Gim. nr 15 ) !

Uroczystość poprzedziła wycieczka programowa na szlaku “Sopockie ciekawostki – krajoznawcze, kulturowe, architektoniczne” z przewodnikiem PTTK, Krzysztofem

Kruszyńskim.

Na zdjęciach m.in. :

– jury i uczestnicy konkursu,

– Prezes PTTK Oddz.Sopot Rafał Kubiś, Bożena Bethke ( córka Franciszka Mamuszki ), W-ce Prezes Oddziału Regionalnego Gdańsk Elżbieta Świerk, W-ce Przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej Krzysztof Kruszyński, Sekretarz Oddziału PTTK Sopot Mateusz Junke,

 – Miłosz Skrzypkowski z kl. 3 gim., zdobywca I miejsca,  odbiera dyplom i nagrodę,

– Weronika Kopacka z kl.2b gim., zdobywczyni II miejsca, z dyplomem i nagrodą,

– nauczyciel historii, Mariola Treder z ucz.2b, kl.3c( gim.) oraz Bożeną Betke, Rafałem Kubisiem i Krzysztofem Kruszyńskim ( członek jury ),

– uczniowie w miejscu zbiórki,

– dyplomy,

– uczestnicy na szlaku wycieczki.

                                                                                 Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder