Janusz Korczak napisał “Nie ma dzieci – są ludzie” oraz “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź”.

W poniedziałek 20 listopada obchodziłyśmy w „dużej” bibliotece 28 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka, która powstała z inicjatywy Polski i podpisały ją wszystkie państwa na świecie. Od 2014 roku jest to również Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Pełen dokument znajduje się na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nim lub przypomnienia sobie jego zapisów.

Oprac. Ewa Szafarz