UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

„NAJLEPSZĄ MIARĄ TEGO, CZEGO DOKONASZ, JEST TO, CZEGO JUŻ DOKONAŁEŚ” (M. Gandhi).

W dniu 22.10.2019 r. dzieci z klasy 1a, 1b, 2a, 3a i 3b spotkały się z p. Cyprianem  Mrzygłodem – znanym  sportowcem, absolwentem naszej szkoły. Jako nauczyciele również przysłuchiwaliśmy się w skupieniu historii lekkoatlety, który opowiedział jak walczył o każdy centymetr w rzucie oszczepem bo pragnął realizować swoje marzenie  – rozwijać się jako zawodnik pod opieką p. trenera Leszka Walczaka w ZSSiO.

Dzieci i my – dorośli usłyszeliśmy w opowieści młodego sportowca, że marzenia można realizować i jeśli są  dla nas ważne, to stają się celem w naszym życiu. Są radością, spełnieniem, napędem do działania. Pomagają wzmacniać poczucie wartości, nadają sens i cel życiu. Sens i cel czerpiemy z odkrywania i rozwijania siły własnego charakteru i osobowości, a także z tego, że owych zdolności używamy dla dobra siebie i innych, czyli wykorzystujemy                                        je w działaniach. Marzenia pozwalają przekraczać istniejące lub wyimaginowane ograniczenia. W wyobraźni możemy zdobywać najtrudniejsze szczyty, osiągać najbardziej nieprawdopodobne cele. Marząc, rozwijamy poczucie optymizmu, wiarę w siebie i pozytywne podejście do tego, co nas w życiu spotyka.

Pan Cyprian Mrzygłód powiedział uczniom, że nie trzeba pochodzić z rodziny sportowców, aby osiągnąć sukces w sporcie, nie trzeba urodzić się w znanym dużym mieście, aby ćwiczyć i osiągnąć szczyt swoich możliwości. Ważne są marzenia, które rodzą się w nas kiedy jesteśmy jeszcze małymi dziećmi. Dzieci podnosiły ręce, kiedy pan Cyprian Mrzygłód pytał które z nich rzucało patyczkiem w dzieciństwie, starając się nadać tor ruchu jak przy rzucie oszczepem. W dzieciństwie – w zabawie – już wtedy zaczyna pojawiać się w naszym umyśle, sercu marzenie. Trzeba je poszukać we wspomnieniach.

Podsumowując, trudno nam oddać, przekazać wszystko, co mówił p. Cyprian Mrzygłód. Bo jak oddać słowami emocje, uczucia, które się słyszy w głosie młodego sportowca, który mówi o niezwykłym przeżyciu, jakim było dla niego słuchanie Mazurka Dąbrowskiego kiedy stał na podium.

W życiu zapamiętujemy te dni, które niosą dobre emocje, słowa, które zachęcają nas do działania i dają wiarę w zwycięstwo. Nasze dzieci usłyszały wiele mądrych rad od bardzo znanego sportowca, który podczas spotkania okazał się niezwykle skromnym człowiekiem. Radosnym, z poczuciem humoru  /z dystansem do siebie – co pokazały zdjęcia/, ale również bardzo wytrwałym i pracowitym w realizacji swojego marzenia.

Panie Cyprianie – dzięki Panu – dzieci usłyszały Mazurka Dąbrowskiego i w życiu i w sercu.             

Tomasz Dancewicz  – dyrektor ds. sportu

Alicja Kokorzycka – pedagog ZSSiO.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa