Odpłatność za obiady – wrzesień 2020
wynosi:

13 dni x 5,80 zł = 75,40 zł
PŁATNOŚĆ
do 11.09.2020 r !!!
Tylko opłacenie obiadów pozwoli Tobie
na jego zjedzenie

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa