Odpłatność za obiady
wrzesień 2021
wynosi:
Szanowni rodzice/opiekunowie!!!
Obiady szkolne będą wydawane od dnia 08.09.2021r. ( środa)

17 dni x 5,80 zł = 98,60
PŁATNOŚĆ
DO 10.09.2021 r !!!
Tylko opłacenie obiadów pozwoli Tobie
na jego zjedzenie

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa