Środek zastępczy – produkt zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, które może być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna.

Środki zastępcze w odzywkach dla sportowców:

DMAA

DMBA

Do niekorzystnych efektów klinicznych DMAA i DMBA można zaliczyć m.in.:

  • Tachykardię
  • Podwyższone ciśnienie krwi
  • Nudności
  • Wymioty
  • Silne bóle głowy

Opracowała: Agnieszka Wałęsa