Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku – Oliwie przy ulicy Subisława 22 informuje, że w dniu 28.XII.2018 została podpisana umowa na dostawę w 2019 roku do stołówki szkolnej drobiu, mięsa i wędlin.

Tryb udzielenia zamówienia – “zapytanie o cenę”

Nr ogłoszenia w BZP: 500308489-N-2018

Wykonawca Sklep Mięsno-Wędliniarski, ul. Bitwy Oliwskiej 21B, 80-339 Gdańsk