Próbujemy zorganizować pracę szkoły w okresie zawieszenia zajęć w szkole. Jest to zadanie niełatwe tym bardziej , że jesteśmy dużym zespołem liczącym około 150 nauczycieli. W pierwszym okresie zawieszenia zajęć stanęliśmy przed dużym wyzwaniem . Z tradycyjnej szkoły musieliśmy się przekształcić w szkołę XXI wieku. Nasi nauczyciele w wielu przypadkach podeszli do wyzwania profesjonalnie. Wykorzystują wszystkie dostępne materiały i źródła żeby naszym uczniom było łatwiej. Już odbywają się lekcje online, systematycznie korzystamy z naszej Gdańskiej Platformy i dostępnych tam aplikacji. Mam nadzieję , że jest to dla Państwa i Państwa dzieci dostępne źródło komunikacji. Od 25 marca rozporządzeniem Ministra Edukacji weszły wytyczne , które szkoła powinna realizować:

  1. Na stronie szkoły umieścimy plan lekcji dla każdej klasy. Nie ma w nim wyszkolenia specjalistycznego , ponieważ trenerzy osobiście skontaktują się ze swoimi zawodnikami i w podanej formie zrealizują zajęcia.
  2. Lekcje online przeprowadzane będą 30 minut przez nauczyciela a 15 minut to praca własna ucznia
  3. W czasie lekcji w poszczególnych klasach nie wszystkie lekcje będą możliwe do przeprowadzenia zdalnie, nauczyciele uczący w danej klasie poinformują państwa w jakiej formie te lekcje zostaną przeprowadzone. Może to być materiał przygotowany przez nauczyciela a samodzielnie wypracowany przez ucznia.
  4. Nauczyciele są do Państwa i Państwa dzieci do dyspozycji w ciągu dnia zgodnie z jego planem lekcyjnym
  5. Kadra psychologiczno- pedagogiczna będzie do państwa dyspozycji zgodnie z godzinami swojej pracy,
  6. Weźmiemy pod uwagę wszystkie Państwa rady i sugestie , żebyśmy wspólnie przeszli ten trudny dla wszystkich okres.
  7. Uczniów klas VIII SP i III LO proszę o korzystanie z zasobów CKE , OPERONU , NOWEJ ERY celem powtórek do egzaminów.
  8. Wychowawcy klas zobowiązani zostali do rozpoznania możliwości pracy zdalnej w każdej klasie oraz współpracy z państwem.
  9. Oceniać będziemy uczniów za wszystkie możliwe aktywności a oceny będą wpisane do dziennika elektronicznego
  10. Osoby , którym przyznano inne formy nauczania typu zindywidualizowana ścieżka , nauczanie indywidualne kontaktują się również ze swoim wychowawcą lub nauczycielami uczącymi .

                                                                              Życząc wszystkim powodzenia

                                                                         pozostaję z wyrazami szacunku dyrektor

                                                                                Irena Adamowska

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa