Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju zostają zawieszone zajęcia na 2 tygodnie (od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku). To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 • 12 i 13 marca to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne);
 • od 12 marca br. uczniowie liceum nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu (poprzez GPE, mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży). Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • na bieżąco będą przekazywane do Państwa informacje poprzez dziennik elektroniczny -GPE, stronę internetową szkoły, facebook).
 • Proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Dodatkowo oprócz przygotowanych przez nauczycieli materiałów Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępni szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;
 • Proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • Proszę rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których Państwo przebywacie i śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Z poważaniem dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska


 

Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

Próbujemy zorganizować pracę szkoły w okresie zawieszenia zajęć w szkole. Jest to zadanie niełatwe tym bardziej , że jesteśmy dużym zespołem liczącym około 150 nauczycieli. W pierwszym okresie zawieszenia zajęć stanęliśmy przed dużym wyzwaniem . Z tradycyjnej szkoły musieliśmy się przekształcić w szkołę XXI wieku. Nasi nauczyciele w wielu przypadkach podeszli do wyzwania profesjonalnie. Wykorzystują wszystkie dostępne materiały i źródła żeby naszym uczniom było łatwiej. Już odbywają się lekcje online, systematycznie korzystamy z naszej Gdańskiej Platformy i dostępnych tam aplikacji. Mam nadzieję , że jest to dla Państwa i Państwa dzieci dostępne źródło komunikacji. Od 25 marca rozporządzeniem Ministra Edukacji weszły wytyczne , które szkoła powinna realizować:

 1. Na stronie szkoły umieścimy plan lekcji dla każdej klasy. Nie ma w nim wyszkolenia specjalistycznego , ponieważ trenerzy osobiście skontaktują się ze swoimi zawodnikami i w podanej formie zrealizują zajęcia.
 2. Lekcje online przeprowadzane będą 30 minut przez nauczyciela a 15 minut to praca własna ucznia
 3. W czasie lekcji w poszczególnych klasach nie wszystkie lekcje będą możliwe do przeprowadzenia zdalnie, nauczyciele uczący w danej klasie poinformują państwa w jakiej formie te lekcje zostaną przeprowadzone. Może to być materiał przygotowany przez nauczyciela a samodzielnie wypracowany przez ucznia.
 4. Nauczyciele są do Państwa i Państwa dzieci do dyspozycji w ciągu dnia zgodnie z jego planem lekcyjnym
 5. Kadra psychologiczno- pedagogiczna będzie do państwa dyspozycji zgodnie z godzinami swojej pracy,
 6. Weźmiemy pod uwagę wszystkie Państwa rady i sugestie , żebyśmy wspólnie przeszli ten trudny dla wszystkich okres.
 7. Uczniów klas VIII SP i III LO proszę o korzystanie z zasobów CKE , OPERONU , NOWEJ ERY celem powtórek do egzaminów.
 8. Wychowawcy klas zobowiązani zostali do rozpoznania możliwości pracy zdalnej w każdej klasie oraz współpracy z państwem.
 9. Oceniać będziemy uczniów za wszystkie możliwe aktywności a oceny będą wpisane do dziennika elektronicznego
 10. Osoby , którym przyznano inne formy nauczania typu zindywidualizowana ścieżka , nauczanie indywidualne kontaktują się również ze swoim wychowawcą lub nauczycielami uczącymi .

                                                                              Życząc wszystkim powodzenia

                                                                         pozostaję z wyrazami szacunku dyrektor

                                                                                Irena Adamowska