UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

Samorząd Uczniowski  XII LO ZSSiO  pragnie zachęcić młodzież do włączenia się w akcję organizowaną przez Muzeum II Wojny Światowej #ZniczDlaRotmistrza!

Szczegóły znajdują się na stronie Muzeum https://muzeum1939.pl/?utm_medium=email&utm_source=muzeum1939&utm_content=Akcja+%23ZniczDlaRotmistrza&utm_campaign=

 a najważniejsze informacje  podaję poniżej :

25 maja obchodzić będziemy 72. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego – polskiego bohatera z czasów II wojny światowej skazanego niesprawiedliwym wyrokiem śmierci przez władzę ludową.

Dla uczczenia jego pamięci Muzeum II Wojny Światowej zainicjowało akcję #ZniczDlaRotmistrza i zachęca  do zapalania zniczy pod pomnikiem Witolda Pileckiego znajdującym się na placu przed Muzeum. 
W weekend w  w okolicy punktu informacyjnego znajdującego się na poziomie -1 oraz na placu przed pomnikiem wolontariusze rozdawać będą bezpłatne znicze  w sobotę i niedzielę od 09:30 do 18:00 oraz w poniedziałek od 09:30 do 16:00

 

                                           Do miłego zobaczenia

 Opiekun  SU LO     D. Krysiewicz-Uranowska

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa